LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Cung cấp và thi công các sản phẩm trần, vách ngăn từ Thạch cao và sandwich panel

Giám sát thi công

Tư vấn và thiết kế các giải pháp cho trần và vách ngăn Thạch cao, sandwich panel